Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Đường Một Chiều

Đường Một Chiều
Giải thưởng Trung tâm Văn bút Việt Nam, 1974

Đây là một vụ án xảy ra trong tưởng tượng. Cho nên tất cả nhân vật, sự kiện, tình tiết, cũng như thủ tục phiên tòa đều liên hệ quá ít với thực tại. Thành thực xin lỗi các luật gia cùng các bạn đọc giàu trí liên tưởng.

Nguyễn Mộng Giác
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đường Một Chiều - Chương 1 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 4053
Đường Một Chiều - Chương 2 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3852
Đường Một Chiều - Chương 3 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3904
Đường Một Chiều - Chương 4 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3450
Đường Một Chiều - Chương 5 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3285
Đường Một Chiều - Chương 6 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3379
Đường Một Chiều - Chương 7 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3351
Đường Một Chiều - Chương 8 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3372
Đường Một Chiều - Chương 9 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3371