Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Đường Một Chiều

Đường Một Chiều
Giải thưởng Trung tâm Văn bút Việt Nam, 1974

Đây là một vụ án xảy ra trong tưởng tượng. Cho nên tất cả nhân vật, sự kiện, tình tiết, cũng như thủ tục phiên tòa đều liên hệ quá ít với thực tại. Thành thực xin lỗi các luật gia cùng các bạn đọc giàu trí liên tưởng.

Nguyễn Mộng Giác
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đường Một Chiều - Chương 1 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3961
Đường Một Chiều - Chương 2 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3768
Đường Một Chiều - Chương 3 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3819
Đường Một Chiều - Chương 4 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3357
Đường Một Chiều - Chương 5 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3206
Đường Một Chiều - Chương 6 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3294
Đường Một Chiều - Chương 7 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3267
Đường Một Chiều - Chương 8 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3288
Đường Một Chiều - Chương 9 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3285